Để phát triển công nghiệp bền vững, thị xã Tân Uyên tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, phù hợp với quy hoạch ngành và theo định hướng phát triển đô thị của địa phương, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Năm 2017, số dự á

Để phát triển công nghiệp bền vững, thị xã Tân Uyên tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, phù hợp với quy hoạch ngành và theo định hướng phát triển đô thị của địa phương, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Năm 2017, số dự án cấp phép đầu tư mới vào địa phương tiếp tục tăng.  

 Năm 2017, thị xã Tân Uyên có 167 doanh nghiệp đầu tư trong nước được UBND tỉnh cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, tăng 82 doanh nghiệp so với năm 2016, tổng vốn đăng ký hơn 683 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 887 doanh nghiệp đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký trên 9.200 tỷ đồng. Về thu hút đầu tư nước ngoài, năm 2017, trên địa bàn có 71 doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp giấy phép đầu tư mới. Hiện trên địa bàn thị xã Tân Uyên có 535 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 3.600 triệu USD. Để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại thị Tân Uyên, chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh, chú trọng tăng cường các chính sách hỗ trợ phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nâng cao năng lực quản trị, tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Thị xã Tân Uyên hiện có 2 khu công nghiệp và 3 cụm công nghiệp gồm: Khu công nghiệp Nam Tân Uyên; Khu công nghiệp và Đô thị Tân Uyên; Cụm công nghiệp Tân Hiệp; Cụm công nghiệp - Dịch vụ Uyên Hưng; Cụm công nghiệp Phú Chánh, với tổng diện tích 1.900 ha. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thu hút đầu tư, đã nâng tỷ lệ lắp đầy diện tích trong các khu - cụm công nghiệp đạt trên 65%.   

Năm 2017, tình hình sản xuất công nghiệp của thị xã Tân Uyên đạt mức tăng trưởng khá. Khu vực kinh tế trong nước đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so với năm 2016. Khu vực đầu tư nước ngoài đạt gần 13.600 tỷ đồng, tăng gần 13% so với năm 2016. Trong đó, ngành công nghiệp khai thác đạt 9,9 tỷ đồng; ngành công nghiệp chế biến đạt hơn 19.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 99%. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt 19.500 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2016. Hiện tỷ trọng công nghiệp chiếm trên 62% trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Với việc thực hiện đồng bộ giải pháp trong thu hút đầu tư sẽ tiếp tục đưa thị xã Tân Uyên trở thành một trong những địa phương phát triển công nghiệp năng động của tỉnh Bình Dương.