Chiều 30/3, Ban chỉ đạo 24 TX.Tân Uyên họp báo cáo kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin từ năm 2017 đến năm 2022, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2023.