Bình Dương là một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh trong vùng; với 29 khu công nghiệp, 12 cụm công nghiệp thu hút hàng triệu lao động từ các tỉnh, thành phố cả nước đến làm việc và sinh sống. Từ đó, nhà ở, đặc biệt là nhà trọ mọc lên rất nhanh và số lượng lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nghân, lao động. Tuy nhiên, có không ít các nhà trọ xây dựng trong giai đoạn đầu chưa thực sự đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy hiện nay.