9 tháng năm 2023, Bình Dương đã thu hút được 61.726 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước và 1 tỷ 275 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Dù có giảm nhẹ so với cùng kỳ, nhưng con số này vẫn cho thấy sự lựa chọn của các nhà đầu tư đối với Bình Dương là một địa điểm đầu tư, hợp tác đầu tư lý tưởng.