Bộ Y tế vừa có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo tăng cường nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống dịch bệnh mùa hè như bệnh Sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi... cho nhân dân trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh.