Nhằm góp phần quản lý tốt hoạt động xuất, nhập khẩu và kinh doanh vàng, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công điện số 01 ngày 14/5/2024 về việc tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, kinh doanh trái phép vàng.