Theo thống kê của ngành chức năng, tỷ lệ học sinh- sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế của các trường khối Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp chỉ đạt 68%, còn hơn 11.380 sinh viên, học viên của khối này chưa tham gia bảo hiểm y tế.

Theo thống kê của ngành chức năng, tỷ lệ học sinh- sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế của các trường khối Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp chỉ đạt 68%, còn hơn 11.380 sinh viên, học viên của khối này chưa tham gia bảo hiểm y tế.

Chỉ đạo về vấn đề này, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu, để mọi người nhận thức, chủ động tham gia Bảo hiểm y tế, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức. Đối với học sinh- sinh viên, Sở Giáo dục- Đào tạo cần có văn bản chỉ đạo các trường, tổ chức rà soát số lượng học sinh- sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm y tế để tuyên truyền, vận động tham gia. Ban giám hiệu, Ban giám đốc các trường cần quan tâm hơn công tác tổ chức giới thiệu lợi ích, khi tham gia Bảo hiểm y tế cho học sinh- sinh viên.