Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 37/2023 quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động các loại phương tiện. Thông tư này điều chỉnh tăng mức phí sát hạch lái xe so với quy định hiện hành.