Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 3/03/2019 gồm các nội dung sau: 

- Tin Văn hóa văn nghệ trong tuần

- Niềm đam mê đờn ca tài tử nơi xứ biển

- Cuộc sống người dân nơi mũi đất Trà Cổ