Nội dung chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 5/3/2016: 

- Chắp cánh ước mơ

- Người lưu giữ âm thanh núi rừng

- Duyên dáng sản phẩm De'cor