Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 10/06/2018 gồm các nội dung sau:

- Tin Văn hóa nghệ thuật trong tuần

- Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh

- Họa sĩ Vũ Quốc Sự với nghệ thuật tranh khói bếp