Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 10/03/2019 gồm các nội dung sau: 

- Một đêm trải nghiệm cùng ngư dân nơi mũi đất Trà Cổ

- Tình yêu dành cho tài tử của vợ chồng nghệ sĩ Hữu Năng

- Gameshow Hát với công nhân