Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV gồm các nội dung sau:

- Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Long An

- A Lưới hôm nay...

 - Di tích lịch sử chùa Bổ Đà