Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 11/11/207 gồm các nội dung sau:

- Tin Văn hóa nghệ thuật

- Niềm đam mê nghệ thuật của CLB tài tử thị xã Hà Tiên, Kiên Giang

- Chiêm ngưỡng bộ sưu tập máy ảnh cổ của anh Đoàn Tám, CLB Nghiên cứu sưu tầm cổ vật Unesco Lâm Đồng