Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 13/05/2018 gồm các nội dung sau:

- Chuyện Xóm Bè

- Niềm vui đời lính ở Tỉnh đội Bình Dương

- Chùa Thiên Mụ