Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 14/04/2019 gồm các nội dung sau:

- Tin văn hóa văn nghệ trong tuần

- Một mùa thanh long bội thu

- Về Lạng Sơn thưởng thức món heo quay, vịt quay