Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 14/05/2017 gồm các nội dung sau :

- Biển trời phương Nam - Đóng Đáy cửa Ba Lai

- Tình yêu với đờn ca tài tử