Nội dung chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 15/7/2019:

- Nguyễn Phương Thùy với Đêm từ ô cửa

- Di tích lịch sử Đồi Abiah