Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 15/10/2017 gồm các nội dung sau:


 - Tin Văn hóa nghệ thuật

- Hương vị nho Ninh Thuận

- Cá linh, đặc sản mùa nước nổi