Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 16/04/2017 gồm các nội dung sau:

- Ghi nhận lễ hội Festivel Đờn ca tài tử Bình Dương lần II.

- Câu chuyện về người gắn bó cả đời với đờn ca tài tử.

- Biển trời phương Nam - Biển Ba Động.