Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 16/6/2019 gồm các nội dung sau:

- Vang mãi làn điệu Dân ca Quan Họ

-  Cá Pỉng Tộp - Món ăn đặc trưng của người Thái

- Những nhà báo quân đội