Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 16/7/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin Văn hóa nghệ thuật

- Biển trời phương Nam - Cần Giờ, vùng đất giàu tiềm năng du lịch

- Về Miệt Thứ Kiên Giang nghe đờn ca tài tử