Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV gồm các nội dung sau: 

-  Câu lạc bộ tài tử ở Biên Hòa - Đồng Nai

-  Vẽ đẹp kiến trúc của Lăng vua Khải Định ở Huế

-  Lễ hội nghinh ông ở Cà Mau