Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 17/05/2020 gồm các nội dung sau:

- Khám phá Phú Yên (P2)

- Chùa Bồ Đà - Nét kiến trúc  Việt cổ

- Tu viện cổ ở Tả Phìn

Mời các bạn xem các chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật khác tại http://btv.org.vn/tin-tuc/tap-chi-vhnt

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo                      

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG