Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 17/9/2017 gồm các nội dung sau: 

- Tin Văn hóa Nghệ thuật

- Phóng sự Dấu ấn Đầm Châu Trúc

- Tiếng đàn của nghệ nhân Tám Dấu ở Càng Long - Trà Vinh