Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ngày 16/06/2018 gồm các nội dung sau:

- Alo SOS

- Trung đoàn bộ binh 6 ở Lai Uyên

- Trường mầm non Gấu thành phố Hồ Chí Minh về thăm Phú Quốc