Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 18/6/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin tức

- Biển trời phương Nam - Cù Lao Thới Sơn

- Sức sống của nghệ thuật đờn ca tài tử ở thành phố Long Xuyên