Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 19/3/2017 gồm các nội dung sau: 

- Võ Trường Kỳ và Niềm đam mê đờn ca tài tử.

- Về thăm đền Bà Triệu ở Thanh Hóa.

- Sắc màu Quỳ Châu.