Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 22/07/2018 gồm các nội dung sau:

- Chùa Hoa Nghiêm

- Võ sư Nguyễn Minh Trí và những đóng góp cho võ cổ truyền Bình Dương

- Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh