Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 23/02/2020 gồm các nội dung sau:

- Họp mặt văn nghệ sĩ xuân Canh Tý 2020

- Khu bảo tồn Làng nhà Sàn dân tộc sinh thái Thái Hải tỉnh Thái Nguyên

- Đền Ngọc Sơn

- Về Pác Bó

Mời các bạn xem các chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật khác tại http://btv.org.vn/tin-tuc/tap-chi-vhnt

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong
- Youtube: www.youtube.com/btvgo
- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG