Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 22/10/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin Văn hóa nghệ thuật

- Khám phá đặc sản mùa nước nổi

- Lễ hội Kỳ Yên ở Đền Thần Bưng Cù