Nội dung chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 23/6/2019:

- Mùa vải

- Khu lưu niệm nhạc sĩ tài hoa Cao Văn Lầu

- Nhà thờ Búng - Thuận An, Bình Dương