Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV gồm các nội dung sau:

- Tin văn hóa nghệ thuật

- Độc đáo tiếng kèn Pí Lè ở Thái Nguyên

- Biển trời phương Nam - Cần Giờ, đất anh hùng