Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 24/02/2019 gồm các nội dung sau: 

- Mèn mén - món ăn truyền thống của người Mông vùng cao

- Nghề nuôi hào ở bán đảo Long Sơn - Bà Rịa

- Chợ phiên Bảo Lạc