Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 24/06/2018 gồm các nội dung sau:

- Hành trình xứ Bắc

- Chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo trên vùng cao ở Sapa

- Bánh đa làng Kế