Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 27/12/2020 gồm các nội dung sau: 

- Vào bản Tày uống rượu men lá

- Về Cà Mau chơi tài tử

- Chùa Bút Tháp 

Mời các bạn xem các chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật khác tại http://btv.org.vn/tin-tuc/tap-chi-vhnt

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG