Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 27/8/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin VHNT 

- Phóng sự Phái Đến Lý Sơn

- Gặp gỡ nghệ nhân đờn ca tài tử Tấn Thành