Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 28/05/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin Văn hóa Nghệ thuật trong tuần

- Luật sư Bùi Trọng Hiển với tập thơ "Vầng trăng xanh cõi mộng"

- Biển trời phương Nam - Mùa tôm

- Về Tần Thạnh Đông, Cao Lãnh - Đồng Tháp nghe đờn ca tài tử