Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 29/10/2017 gồm các nội dung sau:

- Nghệ nhân Sơn Loa

- Câu lạc bộ tài tử ở huyện Cái nước, Cà Mau

- Về Ninh Thuận, Thiền Viện Trúc Lâm