Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 29/7/2017 gồm các nội dung sau:

- Tin văn hóa nghệ thuật

- Biển trời phương Nam - Rừng Sác hôm nay

- Niềm đam mê đờn ca tài tử ở Phú Quốc