Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 3/01/2021 gồm các nội dung sau:

- Lúa trời ở Đồng Tháp

- Chùa Phật Tích

- Mắm bằm ở Bà Rịa 

Mời các bạn xem các chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật khác tại http://btv.org.vn/tin-tuc/tap-chi-vhnt

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG