Nội dung chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 30/6/2019:

- Chanh không hạt ở Hậu Giang

- Chùa Tảo Sách ở Hà Nội

- Về thăm Thành cổ Quảng Trị