Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 31/03/2019 gồm các nội dung sau: - Gia đình đờn ca tài tử của nghệ nhân Phạm Ngọc Phú - Độc đáo nghi lễ Cấp sắc - Du lịch Sa Pa

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 31/03/2019 gồm các nội dung sau:

- Gia đình đờn ca tài tử của nghệ nhân Phạm Ngọc Phú

- Độc đáo nghi lễ Cấp sắc

- Du lịch Sa Pa