Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 6/01/2019 gồm các nội dung sau:

- Đặc sản bánh đa nướng ở Làng Kế - Bắc Giang

- Biệt thự Pháp cổ trên đỉnh Mẫu Sơn