Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 7/07/2018 gồm các nội dung sau:

- Hội thi văn nghệ - Thể thao người khuyết tật tỉnh Bình Dương lần thứ VIII năm 2018

- Văn Miếu Quốc Tử Giám

- 24 giờ ở Cù Lao Xanh