Nội dung chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 7/7/2019: - Những tấm lòng thiện nguyện của người Bình Dương đến với bà con huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang - Chợ phiên Bảo Lạc, Cao Bằng

Nội dung chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 7/7/2019:

- Những tấm lòng thiện nguyện của người Bình Dương đến với bà con huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

- Chợ phiên Bảo Lạc, Cao Bằng