Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 9/06/2019 gồm các nội dung sau: - Hội thi Đờn ca tài tử và chập cải lương tỉnh Bình Dương năm 2019 - Đặc sắc chương trình Nghệ thuật thực cảnh ở Hội An

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 9/06/2019 gồm các nội dung sau:

- Hội thi Đờn ca tài tử và chập cải lương tỉnh Bình Dương năm 2019

-  Đặc sắc chương trình Nghệ thuật thực cảnh ở Hội An