Hiện có khoảng 740 nhân viên an ninh thuộc lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và cứu thương đang làm nhiệm vụ trong khu vực, tăng 5% so với con số được huy động vào mùa lễ hội năm 2016.