Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest Viet Nam 2022 tổ chức tại Bình Dương khép lại trưa 4/12 với sự kiện tổng kết hoạt động làng công nghệ và định hướng TECHFEST 2023. Các đại biểu đánh giá: Ngày hội năm nay đã thành công tốt đẹp và khơi nguồn cảm hứng để những làng công nghệ, cộng đồng doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo nhiều hơn nữa, góp phần vì sự phát triển chung cho kinh tế đất nước.