Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Phiên họp Đại hội đồng WTA lần thứ 11, Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 2018 và Hội chợ Công nghệ cao đã được tổ chức tại tỉnh Bình Dương từ ngày 10-13/10/2018 với chủ đề “Thành phố thông minh - Động lực đổi mới sáng tạo cho phát triển bền vững”. Sự kiện mang dấu ấn đặc biệt với Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung đã khép lại sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa : Phiên họp Đại hội đồng WTA lần thứ 11; Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 2018; Hội chợ Công nghệ cao WTA lần thứ 15; Diễn đàn Thị trưởng WTA lần thứ 16; Diễn đàn Hiệu trưởng các trường Đại học WTA lần thứ 10.